Εκπαίδευση / Για σχολεία

 Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης θα επανεκκινήσουν τον Οκτώβριο του 2021

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης σχεδιάζονται με βάση δύο παιδαγωγικούς άξονες· ότι αφενός δεν προσλαμβάνουν όλοι οι μαθητές τη γνώση με τον ίδιο τρόπο και αφετέρου, πως για την επίτευξη αυτού του στόχου χρειάζεται η αλληλεπίδραση των μαθητών με το περιβάλλον τους. Με αυτή την αφετηρία, επομένως, προσπαθούμε σε έναν «άτυπο» εκπαιδευτικό φορέα όπως είναι το Μουσείο, να δημιουργούμε πλούσιες εμπειρίες μάθησης, παροτρύνοντας τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν πολλές και διαφορετικές αισθήσεις προκειμένου να εξερευνήσουν με φαντασία τον πλούτο της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα στοχεύουν στο να δημιουργήσουν ευκαιρίες στους μαθητές προκειμένου να αναπτύξουν πολλές και διαφορετικές δεξιότητες, να ενισχύσουν τη δημιουργικότητα τους, να ενδυναμώσουν την παρατηρητικότητα τους, να προωθήσουν την κριτική σκέψη  και την ομαδική συμμετοχή.

Στόχος του Τμήματος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων είναι να αποτελέσει έναν έγκυρο και δημιουργικό σύνδεσμο ανάμεσα στις πλούσιες συλλογές του Μουσείου και στη μοναδικότητα του κάθε μαθητή. Θεμελιώδης επιδίωξη παραμένει να ερμηνεύσουμε και να ζωντανέψουμε με τρόπο εύληπτο όλα όσα υπάρχουν πίσω από τις βιτρίνες του Μουσείου και να αναδείξουμε τις εποχές, τους πολιτισμούς, τις ιδέες και τα πρόσωπα που συνδέονται με αυτά, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα γόνιμο έδαφος για να καρποφορήσει η σπίθα της γνώσης σε κάθε μαθητή.
 Περισσότερες πληροφορίες:


Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης ξεκίνησαν ήδη από το 1996. Σχεδιάζονται και υλοποιούνται από το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Μουσείου και προσφέρονται εντελώς δωρεάν στους μαθητές. Το κόστος της προετοιμασίας και της υλοποίησής τους βαρύνει εξ ολοκλήρου την οργανώτρια Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών.

Η διάρκεια κάθε προγράμματος είναι 1.15΄ περίπου. Οι επισκέψεις γίνονται σε προσυμφωνημένες ημέρες και ώρες, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 9.45΄ και στις 11.15΄. Ο αριθμός των μαθητών που συμμετέχουν έχει ορισθεί στους 25 κατ’ ανώτατο όριο (ένα τμήμα ανά πρόγραμμα). Πληροφορίες σχετικά με τα τακτικά και έκτακτα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.historical-museum.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά (καθημερινά: 09.00΄-17.00΄, στα τηλέφωνα 2810-283219 και 2810-288708, εσωτ.: 106) για να ορίσουν το χρόνο της επίσκεψής τους. Με δεδομένο το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται για τα προγράμματα είναι σκόπιμο η συνεννόηση αυτή να γίνεται εγκαίρως.