Το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης υποδέχεται τη σχολική περίοδο 2022-2023 με μια σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που απευθύνονται σε όλες τις σχολικές βαθμίδες, από την προσχολική ως και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και σε μαθητές και μαθήτριες σχολείων ειδικής αγωγής. Με επίκεντρο τις μόνιμες συλλογές και τις περιοδικές εκθέσεις του Μουσείου τα παιδιά έρχονται σε επαφή με διαφορετικές πτυχές της ιστορίας.

Σκοπός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης είναι η ενθάρρυνση της μάθησης μέσω της έρευνας και της ανακάλυψης, και η καλλιέργεια της ευαισθησίας των παιδιών, προωθώντας τις αξίες της δικαιοσύνης, της κοινωνικής ένταξης και της αλληλεγγύης. Πεποίθησή μας είναι ότι η επαφή με τις μουσειακές συλλογές προσφέρει στα παιδιά γνώση, περιέργεια και έμπνευση, δεξιότητες που έχουν προεκτάσεις και σε άλλους τομείς της καθημερινότητάς τους.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ι.Μ.Κ. έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να λειτουργούν συμπληρωματικά προς το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του ελληνικού δημόσιου σχολείου και συνοδεύονται από υλικό με προτάσεις για την καλύτερη ένταξή τους στον σχολικό προγραμματισμό.

Το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών διαχρονικά θέτουν την εκπαίδευση στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων τους. Στο πλαίσιο της αντίληψης της εκπαίδευσης ως θεμελιώδους δημόσιου αγαθού, το Ι.Μ.Κ. και η Ε.Κ.Ι.Μ. προσφέρουν δωρεάν τα εκπαιδευτικά προγράμματα στη σχολική κοινότητα. Στόχοι της εκπαιδευτικής πολιτικής του Ι.Μ.Κ. και της Ε.Κ.Ι.Μ. είναι η επαφή των παιδιών με πολιτιστικούς φορείς, η εξοικείωση τους με το περιβάλλον του μουσείου και η γνωριμία τους με διάφορες εκφάνσεις του πολιτισμού. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης σχεδιάζονται και υλοποιούνται από το τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων με επικεφαλής τη μουσειοπαιδαγωγό Στέλλα Μαλλιαράκη.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
• Η συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης είναι δωρεάν.
• Κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα αφορά ένα σχολικό τμήμα έως 25 μαθητές.
• Για την παρακολούθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι απαραίτητη η έγκαιρη τηλεφωνική κράτηση.

Πληροφορίες – Κρατήσεις:
καθημερινά 09:00-15:00 2810 283219 (εσωτ. 101) και 13:00-16:30 2810 288708 (εσωτ. 106) και στον ιστότοπο του Ι.Μ.Κ.: www.historical-museum.gr